ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
HIZLI ERİŞİM
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

YDUS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER                                          

- Dilekçe (dilekce.doc) (2 adet)

- Özgeçmiş (ozgecmis.doc) (2 adet)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

- İkametgâh İlmühaberi (2 adet) e-devletten alınabilir.

- Adli sicil kaydı belgesi (2 adet) e-devletten alınabilir.

- Uzmanlık Belgesi Fotokopisi (2 adet)

- Lise Diploması fotokopisi (2 adet)

- Tıp Diploması fotokopisi (2 adet) - YDUS yerleştirme sonucu internet çıktısı (2 adet)

- 12 adet fotoğraf

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (2 adet) e-devletten alınabilir.

- Lisede hazırlık okunduysa ilgili lise müdürlüğünden hazırlık okunduğunu belirten alınacak belge (2 adet)

- Şu an çalışanlar ya da herhangi bir kurumda çalışıp istifa edenler için ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden veya üniversite ise Rektörlükten alınacak hizmet belgesi (2 adet)

- Sağlık Kurulu Raporu (Fakültemiz Hastanesinden Alınması Zorunludur.)

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (güvenlik soruşturması.doc) (2 adet)

NOT:  Müracaatlar şahsen yapılacak olup, YDUS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde kayıt yaptırılacaktır.

İletişim için: 0 352 207 66 66 – 23003

!!! ÜNİVERSİTEMİZİ SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA KAZANANLAR BAŞVURULARINI SAĞLIK BAKANLIĞI’NA YAPACAKTIR. !!!


TUS  BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER                                             

- Dilekçe (İndir.doc)

- Özgeçmiş (İndir.doc)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

- İkametgâh İlmühaberi (2 adet) e-devletten alınabilir.

- Adli sicil kaydı belgesi (2 adet) e-devletten alınabilir.

- Lise Diploması (2 adet)

- Tıp Diploması Fotokopisi (2 adet)

- Lisede hazırlık okunduysa ilgili lise müdürlüğünden hazırlık okunduğunu belirten alınacak belge (2 adet)

- TUS yerleştirme sonucu internet çıktısı (2 adet)

- 12 adet fotoğraf

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (2 adet) e-devletten alınabilir.

- Şu an çalışanlar ya da herhangi bir kurumda çalışıp istifa edenler için ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden veya üniversite ise Rektörlükten alınacak hizmet belgesi (2 adet)

- Sağlık Kurulu Raporu (Fakültemiz Hastanesinden Alınması Zorunludur.)

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (İndir.doc) (2 adet)

NOT: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, TUS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde kayıt yaptırılacaktır.

İletişim için: 0 352 207 66 66 – 23003

!!! ÜNİVERSİTEMİZİ SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA KAZANANLAR BAŞVURULARINI SAĞLIK BAKANLIĞI’NA YAPACAKTIR. !!!


YABANCI UYRUKLU İÇİN GEREKLİ BELGELER                                                          

- (*) Dilekçe

- (*) Özgeçmiş

- TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

- Diploma Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi

- Pasaport Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi

- YÖK Denklik Belgesi

- Taahhütname (Türkiye’deki eğitim süresince tüm ihtiyaçların biri tarafından karşılanacağına dair noterden alınacak.)

- (**) Türkçe Dil Eğitim Belgesi

- Adli Sicil Kaydı (Türkiye’den alınacaktır.)

- 12 Adet Fotoğraf

- Sağlık Kurulu Raporu (Fakültemiz Hastanesinden alınması zorunludur.)

(*) Dekanlıkta doldurulacaktır.

(**) Kayıt esnasında bulunmadığı durumda göreve başlama tarihinden geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl içerisinde temin edilip, Dekanlığa bırakılması zorunludur.

İletişim için: 0 352 207 66 66 – 23003


Tez Yazım Kılavuzu İndir

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri El Kitabı

 Uzmanlık Eğitimi ve Rotasyonlar