Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Emel Torun

Emel Torun

Erciyes Tıp Dergisi Editörlük Bürosu

Dahili Tel: 23008

erciyesmedj@gmail.com

1

Erciyes Medical Journal  dergisine  online  gelen makalelerin yazım kuralları ile ilgili ilk kontrollerinin yapılması ve baş editöre sunulması

2

Değerlendirme sürecinde olan makalelerin takibinin yapılması ve ilgili kişilere hangi aşamada olduklarına dair bilgi verilmesi

3

Makale takibi yapılırken zaman aşımı nedeni ile değerlendirme daveti iptal edilen ve makale değerlendirme davetini kabul etmeyen danışmanların yerine editör kurulunun onayı ile sistem üzerinden yeni danışmanlar atanması

4

Editörler  ve yayın evi arasında koordinasyonun sağlanması

5

Yazarları makale gönderme, değerlendirme, yayınlanma ve süreç hakkında bilgilendirmek

6

Yazarların talepleri doğrultusunda yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin ”kabul”  yazılarının hazırlanması

7

Danışmanların talepleri doğrultusunda makale değerlendirme sürecinde sistem üzerinde hangi basamakları takip edeceklerine dair bilgilendirilmesi

8

Danışman listesini güncellemesi

9

Editörler, yazarlar, danışmanlar  ve yayın evi arasında iletişimin sağlanması

10

Dergi ile ilgili yıllık istatistik verilerinin hazırlanması

11

Yıllık abone listesinin güncellenmesi

12

Toplantıların organize edilmesi

13

Gelen giden evrakların takip edilmesi  ve arşivlenmesi

14

Dergi elektronik postasına gelen maillerin takibinin yapılması

15

Türkiye İstatistik Kurumu’nun talep ettiği yıllık verilerin hazırlanması

16

Amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak