Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > Funda Hasçizmeci

Funda Hasçizmeci

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Sekreteri

Dahili Tel: 23028

fundahascizmeci@hotmail.com

1

Klinik Araştırmalar Etik Kurul sekreterliği, etik kurul üyeleri ile e-mail ve telefon akışı

2

Etik kurulda gerekli koordinasyonu sağlamak, kurum içi ve kurum dışı bütün yazışmaları yapmak

3

Yeni projelerin kontrolü ve kabulü. Sisteme girilmesi

4

Etik kurul üyeleriyle yapılan toplantı organizasyonunu sağlamak.

5

Sisteme girilen projelerin raportörlerinin belirlenmesi için Etik kurul Başkanımıza sunulması

6

Belirlenen raportörlere dosya hazırlanması, gönderimi

7

Etik kurul toplantı organize etmek, katılmak ve toplantılara ait tutanak kayıtların tutulması

8

Projelerin kabul ve düzeltme evraklarının hazırlanması

9

Kabul edilen ve düzeltme istenen projelerin evraklarının dağıtılması

10

Toplantı sonrası proje teslim eden kişilere bilgi verilmesi ve evraklarının ellerine ulaşmasını sağlamak

11

Bütün projelerin evraklarını düzenlenerek arşivlenmesini sağlamak

12

Aylık ve yıllık toplantı takvimi oluşturmak, kurula sunmak ve web sitemizde güncellemesini sağlamak

13

Etik kurul başkanı, başkan yardımcı, üyelerinin istediği diğer görevleri yapmak

14

Akraditasyon toplantılarında kişilere toplantı bilgilendirmesini yapmak, toplantı organizasyonunu sağlamak ve toplantı notlarını tutmak

15

Tıp fakültesi dekanlığı tarafından takip edilen soruşturma yazılarının yazılmasını sağ