Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

İdari Personel

Ana Sayfa > İbrahim Tekden

İbrahim Tekden

Taşınır Kayıt Sorumlusu

Dahili Tel: 23028

ibrahimtekden@erciyes.edu.tr

1

Taşınır işlem kayıt Kontrolu

2

Demirbaş zimmeti

3

Özel bütçe satınalma

4

Taşınır mal kayıt kontrol sekreterliği

5

Depo giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek

6

Araştırma projeleri avans ve fatura işlemleri takibi