Aday Öğrenci

S.N.

Kılavuzda Bulunmayan Bilgiler

 

1

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması,

Yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması

2

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı,

Öğrencinin isteğine bağlı zorunlu değildir. Staj ve uygulamalar fakültemizde yapılmaktadır.

3

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri,

Mesleğin gerektirdiği kıyafet olarak önlük ve forma giyilmektedir.

4

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri,

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı harcama Kalemi

5

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus,

Erciyes Üniversitesi Kampüs Alanı

6

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği,

Kısmi zamanlı olarak öğrencilerimiz Rektörlüğümüz tarafından çalıştırılmakta ve ücret ödenmektedir.

7

İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı,

Fakültemizin herhangi bir vakıf ile burs, yemek ve yurt anlaşması bulunmamaktadır.

8

Eğitim ve öğretim modeli

Karma eğitim sistemi uygulanan fakültemizde eğitim süresi toplam 6 yıldır. Dönem I’de klasik, II ve III’de integre eğitim sistemi uygulanmaktadır. İlk üç dönemde temel tıp eğitimi (teorik bilgiler, laboratuvar uygulamaları) ve klinik bilimler giriş dersleri verilmektedir. Dönem IV ve V’de klinik stajlarda verilen teorik ve klinik dersler hasta başı pratik uygulamaları ile pekiştirmektedir. Klinik stajları tamamlayan öğrenciler Dönem IV’da tamamen klinik ve pratik uygulamaya yönelik eğitim görmektedir.

9

Program akreditasyonları

Programımız akredite edilmiştir.

10

Yurt bilgisi

Kredi Yurtlar Kurumu ve özel yurtlar bulunmaktadır.