Fakülte Akreditesi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı'nın Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda, Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları'nı karşıladığı saptanmış ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ara değerlendirmede başarılı olmak koşulu ile 1.1.2024 tarihine kadar akredite edilmiştir.