Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Prof. Dr. Nuri Tutar
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Dolanbay
Başkan Yrd.
Prof. Dr. Zuhal Hamurcu
Üye
Prof. Dr. Adnan Bayram
Üye
Prof. Dr. Fatih KardaşÜye
Doç. Dr. Zafer Sezer
Üye (Bildirimlerden Sorumlu)
Doç. Dr. Hakan İmamoğlu
Üye
Doç. Dr. Oktay Bozkurt
Üye
Doç. Dr. Duygu Gülmez Sevim
Üye
Doç. Dr. Gökhan Çoban
Üye
Doç. Dr. Mehmet Patmano
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ercan Babur
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Ertürk ZararsızÜye
Avukat Haluk Korkusuz
Üye
Öğretmen Sevtap Koçer
Üye
Şerife Serim
Raportör