Mezuniyet Öncesi Klinik Ders Sorumluları

KLİNİK DERS SORUMLULARI

   Anabilim Dalı

  Adı-Soyadı

  Ortopedi ve Travmatoloji

 Doç. Dr. Halil İbrahim Kafadar

  Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 Prof. Dr. İrfan Özyazgan

  Tıbbi Parazitoloji

 Dr. Öğr. Üyesi Merve Yürük

  Göz Hastalıkları

 Doç. Dr. Hatice Arda

  Halk Sağlığı

 Prof. Dr. Ahmet Öztürk

  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

  

  Dönem IV-VI

  Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç

  Dönem V

 Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç

  Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 Prof. Dr. Karamehmet Yıldız

  Tıbbi Genetik

 Prof. Dr. Munis Dündar

  Adli Tıp

 Dr. Öğr. Üyesi Haşim Asil

  Acil Tıp

 

  Dönem I-II Seçmeli

   

  Dönem II-V-VI

 Prof. Dr. Nurullah Günay

  Psikiyatri

 

  Dönem V

 Doç. Dr. Akif Asdemir

  Dönem VI

 Prof. Dr. M. Tayfun Turan

  Genel Cerrahi

 Doç. Dr. Bahadır Öz

  Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

 Prof. Dr. Ahmet Öztürk

  Radyasyon Onkolojisi

 Prof. Dr. Celalettin Eroğlu

  Çocuk Cerrahisi

 Prof. Dr. Cüneyt Turan

  Tıbbi Biyokimya

 Prof. Dr. Aysun Çetin

  Patoloji

 Prof. Dr. Hülya Akgün

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 Prof. Dr. Meda Kondolot

  Dönem IV

 Doç. Dr. Ekrem Ünal

  Dönem V

 Prof. Dr. Meda Kondolot

  Dönem VI

 Prof. Dr. Mustafa Kendirci

  Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

  Dönem IV

 Doç. Dr. Gökhan Açmaz

  Dönem VI

 Doç. Dr. Mehmet Dolanbay

  KBB

 

  Dönem V

 Prof. Dr. İmdat Yüce

  Dönem VI

 Prof. Dr. İbrahim Ketenci

  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

  

  Nöroloji

 Prof. Dr. Füsun Erdoğan

  Radyoloji

 Doç. Dr. Hakan İmamoğlu

  Dermatoloji

 Doç. Dr. Salih Levent Çinar

  Beyin Cerrahi

  

  İç Hastalıkları

 Prof. Dr. Fahri Bayram

  Dönem VI

 Prof. Dr. M. Alper Yurci

  Göğüs Hastalıkları

 Prof. Dr. İnsu Yılmaz

  FTR

 Prof. Dr. Hüseyin Demir

  Kardiyoloji

 Prof. Dr. Mehmet Tuğrul İnanç

  Farmakoloji

 Doç. Dr. Zafer Sezer

  Üroloji

 Prof. Dr. Abdullah Demirtaş

 

Staj Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları:

1. Staj başlangıcında intern doktorlara Anabilim Dalına ait poliklinik, klinik ve diğer departmanlar ile buralarda yapılan aktivitelerin tanıtılması

2. Anabilim Dalında verilen hizmetlerin gerçekleştirilmesinde intern doktorlara düşen görev ve sorumlulukların anlatılması ve takibi

3. İntern doktorların Anabilim Dalı Departmanlarına gruplar halinde dağıtımının yapılması

4. Staj sırasında ortaya çıkabilecek sorunların Anabilim dalı başkanlığı ile birlikte çözüme kavuşturulması

5. Staj karnelerinin uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi

6. Staj bitiminde staj değerlendirme sonuçlarının (değerlendirme formu ve/veya sözlü ve/veya yazılı sınav) elde edilmesi ve sonuçlarının öğrenci işlerine bildirilmesi