SIKÇA SORULAN SORULAR

Öğrencilerimizi ilgilendiren yönergelere Fakültemiz web sayfasından Yasa ve Yönetmelikler sekmesini kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://tip.erciyes.edu.tr/tr/yasa-ve-yonetmelikler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında başvurular için yapılacak bilgiler yer almaktadır.

https://ogrisl.erciyes.edu.tr/HM/Hizli-Menu/30

İki türlü yatay geçiş imkanı mevcuttur.

1- Genel Akademik Ortalamaya göre

2- Merkezi Yerleştirme Puanına göre.

Yatay geçişe ilişkin şartlar her yıl Temmuz ayı içerisinde web sayfamızda ilan edilir.

Diploması hazır olan mezunların öğrenci işlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diplomalar şahsın kendisine ya da noter vekaleti ile üçüncü şahıslara verilir.

Diplomasını yada Diploma Ekini kayıp eden mezunlarımızın dilekçe, kimlik fotokopisi, kayıp ilanı ve halk bankası üniversite şubesinin üniversitemize ait 18 nolu hesabına 500 tl yatırıp dekont ile öğrenci işlerine şahsen veya noter vekaleti ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

Fakültemiz web sayfasından https://tip.erciyes.edu.tr/tr/egitim-rehberi-arsivi kullanarak istediğiniz yıla ait eğitim öğretim rehberlerine ulaşabilirsiniz. Eğitim Rehberi onayını dekanlıktan alabilirsiniz.

İngilizcesi verilmemektedir.


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapılması gerekmektedir.

https://ogrisl.erciyes.edu.tr/

2010 öncesi mezun olanlar Tıp Fakültesi Dekanlığımız Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurabilirler.

2010 ve sonrası yıllarda mezun olanlar transkript ve öğrenci belgesini öbisis üzerinden erişim sağlayıp e imzalı çıktılarını alabilmektedirler.

Islak imzalı belge almak isteyenler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmalıdır.

Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci işlerine başvurmaları gerekir. 

Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

Her dönem ilan edilen ders kayıt haftası içerisinde ders seçiminizi öbisis üzerinden yapıp danışman onayına sunmanız gerekmektedir.