Elektronik Doğrulamalı Öğrenci Belgesi ve Not Durum Belgesi

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 12.12.2014 tarihli ve 35 sayılı toplantısında alınan karara göre; 15.12.2014 tarihinden itibaren üniversitemizde internet üzerinden "Elektronik Doğrulamalı Öğrenci Belgesi ve Not Durum Belgesi" verme uygulaması başlatılmıştır. Bu tarihten itibaren öğrencilerimizin OBİSİS üzerinden yapacakları belge taleplerinin, OBİSİS tarafından üretilmesine ve öğrencilere pdf formatında sunulmasına, öğrencilerin bu belgeleri isterse ücretsiz print edebilmeleri veya elektronik ortamda kullanabilmelerine, ancak merkez öğrenci işleri bürosundan öğrenci belgesi veya transkript talebinde bulunan öğrencilere belgelerin, Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki 1241-06000020 numaralı hesaba 5.00₺ (beştürk lirası) yatırarak dekanotlarını getirmeleri halinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.