Birim Danışma Kurulu

BİRİM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sibel AKIN
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. İskender GÜN
Kalite Birim Sorumlusu
Doç. Dr. Türkmen Bahadır ARIKAN
Kayseri Tabip Odası Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Fatih YETKİN
Kayseri Tabip Odası Temsilcisi
Uzm. Dr. Fatma AKPINAR
Mezun
Enes Kemal İMALI
Öğrenci Temsilcisi
Akıncan AYDİN
Öğrenci Temsilcisi


Toplantı Tutanağı

Fakültemiz Birim Danışma Kurulu toplantısı 29.12.2022 tarihinde saat 12:00’da Tıp Fakültesi Dekanı başkanlığında, Dekan yardımcısı, Kalite Birim Sorumlusu, Kayseri Tabip Odası Temsilcisi, Mezun temsilcisi, öğrenci temsilcisi ve Tıp Fakültesi Dekanlığı Fakülte Sekreteri’nin katılımlarıyla online olarak yapıldı.


Toplantıda ;

 1- Katılımcılara, Üniversitemiz Danışma Kurulları Yönergesi amaç ve hedefleri hakkında bilgi verildi.
 2- Katılımcılar şimdilik bir önerileri olmadığını dile getirdi. Gelecek toplantılarda ortaya çıkacak öneriler doğrultusunda yol çizilmesine karar verildi.