Birim Danışma Kurulu

BİRİM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Cemal Alper KEMALOĞLU
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sibel AKIN
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Mehmet Fatih YETKİN
Kalite Birim Sorumlusu
Doç. Dr. Türkmen Bahadır ARIKAN
Kayseri Tabip Odası Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Hasan KARA
Kayseri Tabip Odası Temsilcisi
Dr. Burhan AKINKayseri İl Sağlık Müdürlüğü - Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
Dr. Mustafa Soner YILMAZ
Mezun
Dr. Enes Kemal İMALIMezun
Şaban YENTÜRK
Öğrenci Temsilcisi
Akıncan AYDİN
Öğrenci Temsilcisi


Toplantı Tutanağı

Fakültemiz Birim Danışma Kurulu toplantısı 29.12.2022 tarihinde saat 12:00’da Tıp Fakültesi Dekanı başkanlığında, Dekan yardımcısı, Kalite Birim Sorumlusu, Kayseri Tabip Odası Temsilcisi, Mezun temsilcisi, öğrenci temsilcisi ve Tıp Fakültesi Dekanlığı Fakülte Sekreteri’nin katılımlarıyla online olarak yapıldı.


Toplantıda ;

 1- Katılımcılara, Üniversitemiz Danışma Kurulları Yönergesi amaç ve hedefleri hakkında bilgi verildi.
 2- Katılımcılar şimdilik bir önerileri olmadığını dile getirdi. Gelecek toplantılarda ortaya çıkacak öneriler doğrultusunda yol çizilmesine karar verildi.


Fakültemiz Birim Danışma Kurulu toplantısı 27.03.2024 tarihinde saat 14:00’da Tıp Fakültesi Dekan yardımcısı başkanlığında, Kalite Birim Sorumlusu, , Kayseri Tabip Odası Başkanı, Kayseri Tabip Odası Temsilcisi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve öğrenci temsilcilerinin katılımlarıyla online olarak yapıldı.

Toplantıda ;

1- Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fatih YETKİN tarafından; Katılımcılara, Üniversitemiz Danışma Kurulları Yönergesi amaç ve hedefleri hakkında ve Kurul’un görevleri hakkında bilgi verildi.

2- Katılımcıların önerileri alındı;

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı tarafından; fakültemizde sosyal alanda yapılan gelişmelerin ve yeniliklerin çok olumlu geri dönüşler alınmasına sebep olduğu,

Öğrencilerin katılımlarının daha fazla olabileceği öğrenci odaklı eğitimlerin artırılmasının faydalı olacağı önerildi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı tarafından; öğrenci staj karnelerinin daha aktif şekilde kullanılması ve denetiminin sağlanması,

Öğrenci danışmanlık sisteminin daha aktif çalışması amacıyla, öğretim üyelerinin bu konuda motivasyonunun artırılması veya gönüllülük esasına dayalı olacak şekilde öğrencilerin öğretim üyelerine dağıtımın yapılmasının faydalı olacağı,

Öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak ve motivasyonlarını artıracak şekilde, Topluma dayalı eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalar eklenmesi,

Öğrencilere mezun olduktan sonra zorluk yaşamamalarını sağlamak amacıyla, bilgiye ulaşma, araştırma, makale okuma-değerlendirme konularında ve birinci basamakta sık karşılaşacakları vakalarla ilgili pratik eğitimlerinin eklenmesi önerildi.

Kayseri Tabip Odası Temsilcisi tarafından; öğrencilerin toplumun sağlık sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarının (kırsal kesimde veya okullarda tansiyon ölçümü etkinliği, diyabet konusunda bilinçlendirme vs.) meslek hayatına daha iyi hazırlanma ve öğrenme motivasyonlarını artırma da faydalı olacağı dile getirildi.

Öğrenci temsilcileri tarafından; bilgiye ulaşma ve kullanma yollarını öğrenebilecekleri araştırma yöntemleri ve makale okuma eğitimlerinin verilmesi,

Radyolojik görüntüleme yöntemleri konusunda eğitimlerin artırılmasının faydalı olacağı dile getirildi.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKIN tarafından; katılımcıların önerileri kapsamında, staj karnelerinin daha aktif şekilde kullanılması ve denetiminin sağlanması konusunda çalışmaların yapıldığı,

Dönem 1 öğrencilerinin eğitim programında güz ve bahar yarıyıllarında ASM Ziyaretlerinin eklendiği,

Kanıta dayalı tıp uygulamaları kapsamında öğrencilerin daha aktif olabileceği derslerin ve makale okuma araştırma eğitimlerinin planlandığı iletildi.