Kalite Politikası

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öğrencilerine, günümüz tıp biliminin ulaştığı düzeyde tıp eğitimi sunmak, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve nihayetinde tıp fakülteleri arasında eğitim-araştırma ve uygulamaları ile ön sıralarda yer almak için kalite politikamız:

1. Eğitim-öğretimi çağdaş normlara uygun bir şekilde geliştiren

2. Öğrencilerin gelişimini destekleyen (Kişisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif, destek hizmetleri, idari işler vb. konularda).

3. Bilimsel araştırma ve yayınlar, nicelik ve nitelik açısından artıracak araştırma imkanları geliştiren,

4. Araştırma ve eğitim yoluyla üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve etkinliğini artıran,

5. Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini geliştiren,

6. Kurumsal öğrenmeyi destekleyen ve kurum kültürü ve kimliğini geliştiren,

7. Öğrenci ve mezunların üniversite ile bağlarını geliştirici faaliyetlerde bulunan,

8. Toplumsal hizmetleri geliştirmeye yönelik üniversite toplum ilişkilerini güçlendiren,

9. Fakültenin alt yapısını geliştiren,

10. Çalışan memnuniyetini, iş tatminini arttıran ve çalışan gelişimini sağlayan bir fakülte olmaktır.