Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Araştırmaları

BİYOYARARLANIM-BİYOEŞDEĞERLİK ARAŞTIRMALARI

Prof. Dr. Ahmet Öztürk
Başkan
Doç. Dr. Sedat Ünal Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Meryem Erol
Bildirimlerden SorumluÜye
Doç. Dr. Gökhan Ünal
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker
Üye
Sivil Murat CevizÜye
Av. Yavuz Ersolak
Üye
Öğr. Gör. Dr. Merve Başol Göksülük
Yedek Üye
Arş. Gör. Dr. Merve Çelik TekeliYedek Üye
Doç. Dr. Muhammed İhsan HanYedek Üye
Doç. Dr. Ayşe Kübra Karaboğa ArslanYedek Üye
Uzm. Dr. Duygu Çerçioğlu ÖzdemirYedek Üye
Sivil Yakup GürcüYedek Üye
Av. Zahide DenizYedek Üye
Gülşah Yıldız Sekreterya

Erciyes Üniversitesi Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu ,

Her Hafta Çarşamba günleri toplanmaktadır.

Başvurular Toplantı Tarihinden En az 3 iş günü öncesi etik kurul sekreteryasına ulaşması gerekmektedir. Geç gelen başvurular diğer hafta yapılacak toplantıda değerlendirmeye alınacaktır.

Toplantı tarihlerinde başvuru olmadığı takdirde o hafta toplantı yapılmayıp diğer hafta başvuru dosyalarının gelmesi durumunda toplanılmaktadır.

Biyoyararlanım Etik Kurul Başvuru Ücretleri : https://www.titck.gov.tr/dinamikmodul/70

Biyoyararlanım Etik Kurul İletişim :

Gülşah Yıldız

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Köşk Mahallesi Dede Efendi Sokağı P.K. 38030 MELİKGAZİ / KAYSERİ

Telefon otomatik santral : 0 352 207 66 66'dan İç Hat : 23022

Email: biyoetik@erciyes.edu.tr