Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Araştırmaları

BİYOYARARLANIM-BİYOEŞDEĞERLİK ARAŞTIRMALARI

Prof. Dr. Yesim AKTAŞ
Başkan
Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Eren Demirpolat
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker
Üye
Av. Yavuz Ersolak
Üye
Murat Ceviz
Üye
Gülşah YILDIZ Sekreterya

Erciyes Üniversitesi Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu ,

Her Hafta Çarşamba günleri toplanmaktadır.

Başvurular Toplantı Tarihinden En az 3 iş günü öncesi etik kurul sekreteryasına ulaşması gerekmektedir. Geç gelen başvurular diğer hafta yapılacak toplantıda değerlendirmeye alınacaktır.

Toplantı tarihlerinde başvuru olmadığı takdirde o hafta toplantı yapılmayıp diğer hafta başvuru dosyalarının gelmesi durumunda toplanılmaktadır.

Biyoyararlanım Etik Kurul Başvuru Ücretleri : https://www.titck.gov.tr/dinamikmodul/70

Biyoyararlanım Etik Kurul İletişim :

Gülşah Yıldız

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Köşk Mahallesi Dede Efendi Sokağı P.K. 38030 MELİKGAZİ / KAYSERİ

Telefon otomatik santral : 0 352 207 66 66'dan İç Hat : 23022

Email: biyoetik@erciyes.edu.tr