Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÜNİVERSİTEDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Bilimsel ve teknolojik yeniliklerle hızla değişen dünyamızda, karmaşık toplum yapısına uyumun, mümkün olan en iyi şekilde sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Bir yandan okullardaki öğrenci sayısı hızla artarken, diğer yandan rekabetin çoğalmasıyla birlikte gelecek kaygısı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu faktörler bireylerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Postmodernitenin yalnızlaştırdığı insanoğlu, sorunlarıyla daha fazla yüz yüze gelmektedir. İnsanı aşırı yücelten ve benliğinin esiri haline getiren kişisel gelişim adı altındaki çalışmalar, bireyin sorunlarının daha içinden çıkılmaz hale gelmesine ve bireyin gerçeklerle yüzleştikçe hayal kırıklığı yaşamasına neden olmaktadır.

Üniversite yılları, öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik ve mesleki alanlarda birçok yenilikle karşılaştığı, yeni sorumluluklar aldığı ve en önemlisi yeni bir yaşam tarzı edinmek durumunda kaldığı bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde öğrenciler, kendilerine destek olabilecek kaynakları harekete geçiremediklerinde yoğun kaygı yaşayabilmekte ve ciddi akademik kayıplarla karşılaşabilmektedirler. Bu geçiş döneminde öğrenciler, var olan potansiyellerini geliştirmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve daha etkin bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak, aynı zamanda karşılaştıkları çeşitli sorunlara yönelik kendilerine destek olacak birimlere ihtiyaç duymaktadır.

İşte bu amaçla, Kasım 2009 ‘dan beri ERÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) faaliyet göstermektedir.

https://errem.erciyes.edu.tr/3/1/eru-errem-Tanitim.html