Misyon - Vizyon - Temel Değerler

MİSYON

Modern tıp biliminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip; toplum sağlığının korunması için sağlık hizmet sunumunu geliştirmeyi savunan, mesleki etik ve profesyonel ilkeleri benimseyen; liderlik ve yöneticilik becerilerine hâkim, hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları, diğer meslek grupları, kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurabilen ve işbirliği içerisinde çalışabilen, mesleği ile ilgili uygulamalarda bilimsel ve analitik yaklaşım gösteren, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş hekim ve uzman hekimler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel gelişime katkıda bulunan, sürdürülebilir nitelikte özgün araştırmalar yürütmek; toplumu merkeze alan sağlık hizmeti sunmaktır. Uluslararası düzeyde bilim üreten; öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabet edici, hasta haklarına ve toplumun değer yargılarına saygılı bir fakülte olmaktır.

VİZYON

Eğitim ve sağlık hizmet sunumunda kendini sürekli yenileyen, nitelikli bilimsel araştırmalar üreterek bilime katkı sağlayan, sosyal güvenirlik bilincinde ve toplum hizmetini benimsemiş, ülkemiz için belirlenecek sağlık politikalarında söz sahibi, ulusal ve uluslararası alanda lider bir tıp fakültesi olmaktır. Eğitim, hizmet ve araştırma bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir bir tıp fakültesi haline gelmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kaliteli eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetlerini bütüncül bir şekilde ele alarak uluslararası düzeyde tanınırlık kazanmış; bünyesinde çalışan tüm personel ve akademisyenler ile öğrencilerin memnuniyetini göz önünde bulunduran, toplum sağlığı odaklı, yenilikçi, yaratıcı, çağdaş, güvenilir ve kapsayıcı uygulamalarıyla öncü bir tıp fakültesi olmak; güncel tıbbi ve profesyonel yetkinliklerle donatılmış hekim ve uzman hekimler aracılığıyla evrensel düzeyde sağlık hizmeti vermektir.

TEMEL DEĞERLER

* Atatürk İlkeleri

* Fırsat eşitliği, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü

* Toplumsal değerlere, insan ve hasta haklarına saygı ve çevreye duyarlılık

* Bilimsel etik kurallar ve bilimsel düşünce

* Sürekli gelişme ve yaşam boyu öğrenme

* Üretilen bilgi ve hizmette kalite, kaliteli çalışma ortamı

* Katılımcı yönetim anlayışı

* Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti

* İnsan kaynaklarının performansa dayalı değerlendirilmesi

* "Erciyes Üniversiteli" kimliği