Misyon - Vizyon - Temel Değerler

MİSYON

Uluslararası düzeyde bilim üreten; öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabet edici, hasta haklarına ve toplumun değer yargılarına saygılı bir fakülte olmaktır.

VİZYON

Eğitim, hizmet ve araştırma bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir bir tıp fakültesi haline gelmektir.

TEMEL DEĞERLER

* Atatürk İlkeleri

* Fırsat eşitliği, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü

* Toplumsal değerlere, insan ve hasta haklarına saygı ve çevreye duyarlılık

* Bilimsel etik kurallar ve bilimsel düşünce

* Sürekli gelişme ve yaşam boyu öğrenme

* Üretilen bilgi ve hizmette kalite, kaliteli çalışma ortamı

* Katılımcı yönetim anlayışı

* Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti

* İnsan kaynaklarının performansa dayalı değerlendirilmesi

* "Erciyes Üniversiteli" kimliği