Yönetim

Adı Soyadı
Görevi
: Dekan
Telefon
: 23000
E-Posta
: alperkemaloglu@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Dekan Yardımcısı
Telefon
: 23000 - 20918 - 21916
E-Posta
: sakin@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Dekan Yardımcısı
Telefon
: 21754
E-Posta
: mfyetkin@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
: Ferhat Yıldız
Görevi
: Fakülte Sekreteri
Telefon
: 23000-23016
E-Posta
: yildizf@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
: