Danışman Listeleri

Tıp öğrencisi; çalışkan, ciddi ve olgun bir meslektaş olarak görülür ve kendisinden buna uygun şekilde hareket etmesi beklenir. Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki ilişkiyi daha da geliştirmek için her öğrenciye bir danışman öğretim üyesi görevlendirilmiştir. Danışman, öğrenciye ders seçimi ve sosyal konularda yardımcı olur ve rehberlik eder. Danışmanlık saati koordinatörler tarafından ders programlarında ilan edilir.

2023-2024 DANIŞMAN LİSTESİ.xls