Eğitim Sistemimiz

Fakültemizde eğitim, her biri ikişer yarıyıldan oluşan altı dönem halinde düzenlenmiştir:

Dönem I, II ve III’te dersler, organ ve sistemler temelinde entegre edilerek ders kurulları oluşturulmuştur. Ders kurulları yoğunlaştırılmış blok programlar şeklinde uygulanmaktadır. 2004 – 2005 eğitim öğretim yılından itibaren, her ders kurulu ayrı bir ders olarak kabul edilip değerlendirmeye alınmış, yılsonu genel sınavları kaldırılmıştır.

Entegre eğitim sisteminde belirli bir sistem “örneğin; solunum sistemi” ele alınarak, bu sisteme ait anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri ve birbirleri ile ilgili klinik bilimleri belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Bu sistem; değişik bilim dalları ve klinik öncesi ile klinik konular arasındaki suni ayırımı ortadan kaldırmaktadır. Entegre sistemle, tıp öğrencisine, küçük fonksiyonel ve yapısal üniteler sunulmakta, sonra daha kompleks insan organizması sistemlerine geçilmektedir. Bütün dersler ve laboratuvar çalışmaları da, konular açısından, birbiri ile ilgili ve bağlantılıdır.

Dönem I’de; temel fen bilimleri, tıp için sosyal bilimler ve temel tıp bilimlerine giriş dersleri, Dönem II’de normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları, Dönem III’te ise, kliniğe hazırlık olmak üzere sistemlerin patoloji, farmakoloji ve kliniğe giriş dersleri verilmektedir. Ayrıca, Dönem III’te Halk Sağlığı ve Tıbbi Etik dersleri, Dönem I ve III’te Tıbbi Beceri dersleri yer almaktadır.

2004–2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Dönem I, II ve III’te mesleki seçmeli dersler açılmış, her yarıyılda öğrencinin bir kredilik seçmeli ders alması sağlanmıştır.

Dördüncü ve beşinci dönemler klinik stajlara ayrılmıştır.

Altıncı yıl mezuniyet öncesi internlik (Aile Hekimliği) dönemidir. Bu dönemde öğrenciler, öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

Ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce dersleri I. ve II. yarıyıllarda haftada ikişer saat uzaktan eğitim merkezi (ERUZEM) tarafından verilmektedir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar haftada ikişer saat olmak üzere genel seçmeli ders olarak öğrenciler tarafından alınabilmektedir.

2004–2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, fakültemizde verilen tüm ders ve stajların kredi karşılıkları belirlenmiş, bu kredilerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerine dönüştürülmesi sağlanmıştır.