Eğitim Öğretim Rehberi

Buradaki bilgiler öğrenci rehberinin basıma verildiği tarihteki bilgileri kapsamaktadır.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı bu rehberde belirtilenleri her zaman değiştirme yetkisine sahiptir.

  •     Ön Kısım  Yeni   06 Ekim 2023 - 15 Aralık 2023
  •     Genel Bilgiler  Yeni   10 Ekim 2023 - 31 Mayıs 2024
  •     Dönem 1  Yeni   19 Ekim 2023 - 15 Aralık 2023
  •     Dönem 2  Yeni   05 Ekim 2023 - 15 Aralık 2023
  •     Dönem 3  Yeni   05 Ekim 2023 - 15 Aralık 2023
  •     Dönem 4   16 Ocak 2024
  •     Dönem 5  Yeni   30 Ekim 2023 - 03 Ocak 2024
  •     Dönem 6  Yeni   05 Ekim 2023 - 15 Aralık 2023
  •     Yasa ve Yönetmelikler  Yeni   28 Mayıs 2024