Değişim Programları Koordinatörleri

DEĞİŞİM PROGRAMLARI FAKÜLTE VE BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Doç. Dr. Salih Levet Çınar
Erasmus Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Duygu Gülmez SevimErasmus Fakülte Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil TekinerErasmus Fakülte Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Harun Ülger
Erasmus Temel Tıp Bilimleri Koordinatörü
Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Erasmus Dahili Tıp Bilimleri Koordinatörü
Prof. Dr. İmdat Yüce
Erasmus Cerrahi Tıp Bilimleri Koordinatörü
Prof. Dr. Melis Naçar
Farabi Koordinatörü
Doç. Dr. İskender Gün
Mevlana Fakülte Koordinatörü