Değişim Programları Koordinatörleri

DEĞİŞİM PROGRAMLARI FAKÜLTE VE BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Arzu Hanım Yay
Erasmus Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Duygu Gülmez SevimErasmus Fakülte Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil TekinerErasmus Fakülte Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Harun Ülger
Erasmus Temel Tıp Bilimleri Koordinatörü
Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Erasmus Dahili Tıp Bilimleri Koordinatörü
Doç. Dr. Kerem Kökoğlu
Erasmus Cerrahi Tıp Bilimleri Koordinatörü
Prof. Dr. Melis Naçar
Farabi Koordinatörü
Doç. Dr. Hasan Durmuş
Mevlana Fakülte Koordinatörü