COVID-19 Antibody .... Impact Factor: 7,8 dergide basılmıştır
COVID-19 Antibody .... Impact Factor: 7,8 dergide basılmıştır

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU, Prof. Dr. M. Altay ATALAY, Doç. Dr. Pınar SAĞIROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ömür Mustafa PARKAN ile fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Orhan YILDIZ, Doç. Dr. Gamze KALIN, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TÜRE YÜCE ve Dr. Feyza İZCİ ÇETİNKAYA'nın araştırma ekibinde yer aldığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile ortak gerçekleştirilen "COVID-19 Antibody Levels among Various Vaccination Groups, One-Year Antibody Follow-Up in Two University Hospitals from Western and Central Turkey" başlıklı araştırma "Vaccines" isimli Q1 çeyreklik dilimde yer alan (Impact Factor: 7,8) dergide basılmıştır.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Makale Linki: https://doi.org/10.3390/vaccines12010059