TÜBİTAK 1001 ÇABA başarısı
TÜBİTAK 1001 ÇABA başarısı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YABAŞ’ın yürütücüsü olduğu, üniversitemiz Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Halit CANATAN, Doç. Dr. Ahmet EKEN, Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖKSÜM SOLAK, Arş. Gör. Kübra ASLAN, Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kazım ŞAHİN, Malatya İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim TEKEDERELİ ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Emrah ZAYMAN’ın araştırmacı, üniversitemiz Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat BORLU’nun danışman olarak görev aldığı “Fukozilasyonun Yardımcı T Hücre Yanıtları Üzerine Etkisinin İmiquimod ile İndüklenmiş Psoriasis Benzeri Deri Enflamasyonu Fare Modelinde ve Psoriasis Hastalarında Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 ÇABA programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Tıp Fakültesi Dekanlığı