2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Süreçlerine İlişkin Alınan Senato Kararı
2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Süreçlerine İlişkin Alınan Senato Kararı

Karar Tarihi : 06/04/2023                                     Toplantı Sayı : 17                                                  Sayfa : 1

Üniversitemiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında öğrencilerimize uygulanan anket çalışması da göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin alınan kararlar hk. 2023.017.086- Üniversitemiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında öğrencilerimize uygulanan anket çalışması da göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin alınan kararlar ilgili konu üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Üniversitemiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında öğrencilerimize uygulanan anket çalışması da göz önünde bulundurularak online (çevrimiçi) eğitim veren Önlisans, Lisans ve Lisansüstü birimlerimiz ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programında halihazırda devam etmekte olan online (çevrimiçi) eğitime ilaveten Kayseri'de ikamet eden veya barınma sorunu bulunmayan öğrencilerimizin devam mecburiyeti olmaksızın 10 Nisan 2023 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze dersleri takip edebilmelerine, barınma sorunu olan öğrencilerimizle ilgili çalışmalara devam edilmesine,

- Bahar yarıyılı ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) uzaktan öğretim yöntemleriyle denetimli ve gözetimli olarak çevrimiçi yapılmasına, süreç değerlendirmesi yapılan derslerde dersin sorumlu öğretim elemanı teklifi ve birim kurullarının kararı ile ödev, proje vb. gibi yöntemlerle değerlendirme yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

11 Nisan 2023 Salı
Toplam 0 görüntüleme