Doçentlik Sözlü Sınav
Doçentlik Sözlü Sınav

Dr. Yılmaz Seçilmiş - Dr. Şaban Keleşoğlu Doçentlik Sözlü Sınavı

Adı-Soyadı : Doç. Dr. Yılmaz Seçilmiş
Anabilim Dalı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Tarih : 28 Mart 2023 Salı
Saat : 10.00 Sınav
Yeri : Tıp Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu


Adı-Soyadı : Doç.Dr. Şaban Keleşoğlu
Anabilim Dalı : Kardiyoloji Anabilim Dalı
Tarih : 03 Nisan 2023, Pazartesi
Saat : 10.00 Sınav
Yeri : Tıp Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu

22 Mart 2023 Çarşamba
Toplam 0 görüntüleme