13.04.2023 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ile Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde değişiklik yapılmıştır.
13.04.2023 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ile Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde değişiklik yapılmıştır.


Buna göre Dönem I, II, III son iki komite sınavından itibaren geçerli olmak üzere 4 yanlış 1 doğru uygulamasına son verilmiş olup, %50 baraj uygulamasına geçilmiştir.

Eski hali
Yeni Hali
Madde 24- Ders kurullarının sınavlarında, ders kurulunu oluşturan her dalın toplam puanının % 50’si baraj olarak kabul edilir. Öğrenci sınavın dallarından bir veya bir kaçından barajın altında puan alacak olursa, o daldan elde ettiği puan ile o dalın barajı arasındaki fark, öğrencinin o daldan elde ettiği puandan düşülür. Bu şekilde her dal için hesaplanan net puan sıfırın altında olamaz. Ders kurulu sınavı içerisindeki payı % 5’in altında olan dallar için baraj uygulaması yapılmaz. Her ders kurulunda hangi derslerin ayrı dal sayılacağı ve her dalın toplam puanı eğitim-öğretim döneminin başında ilan edilir. Çoktan seçmeli sorularla yapılan sınavlarda, doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, net doğru cevap sayısı bulunur. Bu uygulama, en az 50 sorunun çoktan seçmeli test biçiminde olduğu sınavlarda ve sadece çoktan seçmeli sorular için yapılır. Net doğru cevap sayısı 100 üzerinden puanlara çevrilir.
Madde 24- Ders kurullarının sınavlarında, ders kurulunu oluşturan her dalın toplam puanının % 50’si baraj olarak kabul edilir. Öğrenci sınavın dallarından bir veya bir kaçından barajın altında puan alacak olursa, o daldan elde ettiği puan ile o dalın barajı arasındaki fark, öğrencinin o daldan elde ettiği puandan düşülür. Bu şekilde her dal için hesaplanan net puan sıfırın altında olamaz. Ders kurulu sınavı içerisindeki payı % 5’in altında olan dallar için baraj uygulaması yapılmaz. Her ders kurulunda hangi derslerin ayrı dal sayılacağı ve her dalın toplam puanı eğitim-öğretim döneminin başında ilan edilir.


17 Nisan 2023 Pazartesi
Toplam 0 görüntüleme