Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Tarafından 01.01.2024 Tarihine Kadar Akredite Edilmiştir.

ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU (04.08. 2022)

Üniversite senatosunun 04.08.2022 tarihli toplantısında fakültemiz öğrencilerine ek bütünleme hakkı verilmesine karar verilmiştir. Buna göre ek bütünleme sınavları aşağıda belirtilen takvim ve kurallar doğrultusunda yürütülecektir.

 

1. Ek bütünleme sınavında sorulan sorular ve cevapları öğrencilerle paylaşılmayacaktır.

2. Sınavlar, fakültemiz Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

3. Dönem 1 ve 2’de pratik sınavlar yerine sorular yazılı sınav ile birlikte sorulacaktır.

4. Dönem 1 ve 2’de eski sisteme tabi öğrenciler, diğer öğrenciler ile birlikte ve aynı sorularla sınava girecektir.

5. Klinik derslerde hasta başı veya sözlü sınav yapmak veya yapmamak tamamen bölümün insiyatifindedir.